Podmínky ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů a jejich zpracování

Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace, která se Vás týká, jestliže Vás lze na jejím základě přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků specifických pro Vaši fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu. Samotná okolnost přdplatného služby není Vaším osobním údajem. 

Zpracováváme Vaše osobní údaje výlučně pro účely plnění práv a povinností dle uzavřené smlouvy a těchto obchodních podmínek. K jinému zpracovávání Vašich osobních údajů jsme oprávněni pouze s Vaším souhlasem. 

Seznam předplatitelů nezveřejňujeme žádné třetí osobě. Pro případ objednání předplatného darem však jsme oprávněni Objednatele informovat, zda osoba, jejíž osobní údaje nám sdělil, je v současnosti předplatitelem či nikoli a kdy předplatné skončí. 

Odesláním objednávky bere Objednatel na vědomí zpracování svých osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů, v naší automatizovaně vedené databázi námi jakožto správcem, případně zpracovatelem, a to pro účely plnění práv a povinností dle uzavřené smlouvy a těchto podmínek, rovněž pro vzájemnou komunikaci, včetně komunikace elektronickými prostředky týkající se smluvního vztahu. Zvolil-li Objednatel při zadání objednávky takovou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů pro naše obchodní a marketingové účely a dále pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Objednateli. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje Objednatel dobrovolně na dobu neurčitou a může jej kdykoliv bezplatně odvolat, a to listinnou formou nebo prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na adresu: info@fromveronika.cz. Jiným subjektům kromě výše uvedených nebudou osobní údaje Objednatele zpřístupněny. 

Objednává-li Objednatel předplatné třetí osobě jako dar dle výše uvedených podmínek, jsou osobní údaje obdarovaného předplatitele nezbytné pro plnění smlouvy; ve smyslu § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů jsme tedy oprávněny zpracovávat je i bez souhlasu obdarovaného předplatitele. Odesláním objednávky Objednatel prohlašuje, že osobní údaje předplatitele získal v souladu se zákonem a je oprávněn nám je sdělit; zároveň tím Objednatel bere na vědomí zpracování osobních údajů svých i předplatitelem dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů, v naší automatizovaně vedené databázi námi jakožto správcem, případně zpracovatelem, a to pro vzájemnou komunikaci včetně komunikace elektronickými prostředky týkající se smluvního vztahu. Zvolil-li Objednatel při zadání objednávky nebo sám předplatitel takovou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů předplatitele také pro naše obchodní a marketingové účely a dále pro účely zasílání informací a obchodních sdělení předplatitelovi. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje Objednatel za předplatitele dobrovolně na dobu neurčitou a může jej kdykoliv bezplatně odvolat on anebo předplatitel sám, a to listinnou formou nebo prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na adresu: info@fromveronika.cz. Jiným subjektům kromě výše uvedených nebudou osobní údaje předplatitele zpřístupněny. 

Garantujeme Vám veškerá práva zaručená zákonem o ochraně osobních údajů a obecným nařízením o ochraně osobních údajů, zejména tedy právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu či výmaz osobních údajů, jakož i další práva tam uvedená. Jestliže zjistíte nebo se budete domnívat, že provádíme zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života, v rozporu se zákonem nebo obecným nařízením, zejména budou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, máte právo požádat nás o vysvětlení a požadovat, abychom takto vzniklý stav odstranili. Zejména se může jednat o provedení opravy, doplnění nebo výmaz osobních údajů. Bude-li tato žádost shledána oprávněnou, zavazujeme se neprodleně závadný stav odstranit. Nevyhovíme-li této žádosti, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Na tento Úřad se můžete se svým podnětem obrátit i přímo.

 

Cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které se při návštěvě naší webové stránky ukládají v paměti Vašeho počítače, smartphonu nebo jiného přístroje umožňujícího přístup k internetu. Cookies napomáhají tomu, aby webová stránka při další návštěvě identifikovala Vás a/nebo Vaši návštěvu na naší webové stránce a upravila podle toho obsah a jiná specifika naší webové stránky.

Informace, které cookies uchovávají, se týkají především počtu návštěv naší webové stránky a jiných navštěvovaných stránek, reklam, na něž jste klikli, typu používaného prohlížeče a informací, jež jste na webu vyplnili, a to proto, abyste je nemuseli při příští návštěvě vkládat znovu. Tyto informace jsou v některých případech vázány na Vaši IP adresu.

Rozhodnete-li se povolit uložení cookies ve svém zařízení, můžete toto rozhodnutí kdykoliv později změnit prostřednictvím změny nastavení používaného prohlížeče.